Legalizacja pobytu w Polsce, od czego musi zacząć obcokrajowiec aby zalegalizować pobyt w Polsce?

0
2209
Flaga Polski

Legalizacja pobytu w Polsce przez obcokrajowca wbrew pozorom wcale do łatwych nie należy. Wiele zależy tutaj też od tego czy cudzoziemiec pochodzi z kraju należącego do Unii Europejskiej, jednak trzeba przygotować się tu na szereg procedur. Jak zatem zalegalizować pobyt w naszym kraju?

Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca o polskim pochodzeniu?

Jeśli obcokrajowiec ma polskie pochodzenie o wiele łatwiej będzie mu uzyskać pozwolenie na pobyt stały w naszym kraju. Mimo wszystko nawet tutaj procedury są dość skomplikowane, dlatego legalizację pobytu w Polsce najlepiej zlecić kancelarii prawnej (np. lexadvena.com/uslugi/legalizacja-pobytu-w-polsce), która pomoże zebrać niezbędne dokumenty i wypełnić wymagane formularze. Kogo można jednak uznać za osobę o polskim pochodzeniu? Na pewno taką, której jedno z rodziców lub dziadków było narodowości polskiej lub jeśli osoba sama wykaże, że jest związana z krajem pochodzenia. Obcokrajowiec, który kiedyś miał nasze obywatelstwo i deklaruje posiadanie naszej narodowości, również może być uznany za osobę o polskim pochodzeniu.

Niezbędnymi dokumentami, które są potrzebne do zalegalizowania pobytu w Polsce są tu: polskie dokumenty tożsamości, metryka chrztu, akty stanu cywilnego, dokumenty potwierdzające odbycie służby w Wojsku Polskim, dokumenty zawierające wpis o posiadaniu narodowości polskiej. Obcokrajowiec o polskim pochodzeniu, który spełnia te wymogi może starać się o pobyt stały w naszym kraju.

Ludzie obcych narodów i polska flaga

Jak uzyskać zgodę na pobyt czasowy w Polsce?

Obywatele Unii Europejskiej i Szwajcarii nie muszą spełniać specjalnych wymogów, aby przebywać w naszym kraju przez 3 miesiące. Po tym czasie jednak należy zarejestrować swój pobyt. W tym celu trzeba złożyć wniosek u wojewody w miejscu swojego zamieszkania. Oprócz tego obywatel musi spełnić kilka warunków m.in.: pracować na terenie Polski, posiadać niezbędne środki finansowe do utrzymania, studiować lub odbywać szkolenie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, być współmałżonkiem obywatela polskiego. Po upływie 3 miesięcy pobytu wniosek powinien być złożony osobiście już następnego dnia, natomiast samo zaświadczenie potwierdzające rejestrację może odebrać pełnomocnik cudzoziemca.

Obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej może również przebywać w naszym kraju przez okres 3 miesięcy, jednak po jego upływie musi opuścić Polskę lub ubiegać się o pozwolenie na pobyt czasowy, które jest udzielany na maksimum 3 lata.

Jak starać się o kartę stałego pobytu w naszym kraju?

Po 5 latach pobytu w Polsce, obywatel Unii Europejskiej nabywa prawo stałego pobytu, jednak przerwa w przebywaniu na terytorium naszego kraju nie powinna przekraczać 6-ciu miesięcy. W przypadku kiedy cudzoziemiec musiał odbyć obowiązkową służbę wojskową lub wyjechał z powodu ważnej sytuacji rodzinnej (nie na dłużej niż 12 miesięcy), jego pobyt uznaje się za ciągły. Po 5 latach stałego przebywania w Polsce wydaje się dokument potwierdzający prawo stałego pobytu w naszym kraju.

Obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej, który stara się o legalizację pobytu stałego w Polsce musi spełniać te same warunki, które spełnił obywatel Unii Europejskiej. Dodatkowo jednak o pobyt w naszym kraju może ubiegać się osoba, która była ofiarą handlu ludźmi, ma uzasadnione obawy przed powrotem do kraju, udzielono jej na terytorium Polski azylu, posiada ważną Kartę Polaka. Bezwzględnie jednak obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej musi postarać się o zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich (wtedy dostaje on kartę pobytu). Oba zezwolenia udzielanie są na czas nieokreślony.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj