Obligacje korporacyjne i akcje – zalety i wady

1
5842

Obligacje korporacyjne oraz akcje są obecnie jednym z popularniejszych instrumentów finansowych, jakimi posługują się osoby chcące zarobić. Czym są obligacje i akcje, czym się charakteryzują i jakie są ich wady i zalety? Warto nabyć podstawową wiedzę w tym zakresie, ponieważ może być ona dla nas bardzo przydatna.

Czym są obligacje korporacyjne?

Obligacja jest jednym z dłużnych instrumentów finansowych, w którym emitent zobowiązuje się do wykonania określonych świadczeń pieniężnych bądź też świadczeń o charakterze niepieniężnym (m.in. prawo do udziału w zyskach emitenta lub prawo do zamiany obligacje na akcje). Jednym z kryteriów podziału obligacji jest rodzaj emitenta i według tego obligacje dzielą się na skarbowe, komunalne oraz korporacyjne.

Obligacje skarbowe są emitowane przez Skarb Państwa, który jest reprezentowany przez Ministra Finansów, natomiast komunalne przez jednostki samorządu terytorialnego. Najbardziej nas interesujące, czyli obligacje korporacyjne, są emitowane przez określone przedsiębiorstwa, czyli: spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzące działalność gospodarczą.

Co to są akcje rynku kapitałowego?

Akcje są natomiast najpopularniejszym na chwilę obecną instrumentem udziałowym rynku kapitałowego. Istotą akcji jest przydzielenie dwóch praw osobie, która zakupiła akcje: prawo majątkowe oraz korporacyjne.

Do praw korporacyjnych należy prawo do współuczestnictwa w spółce akcyjnej oraz prawo do głosowania na walnych zgromadzeniach. Natomiast prawa majątkowe dotyczą prawa poboru akcji nowych emisji, prawo do uczestnictwa w zysku rocznym w postaci dywidendy oraz prawo do udziały w kwocie likwidacyjnej. Jako że zarówno akcje jak i obligacje (szczególnie korporacyjne) są jednymi z najbardziej popularnych instrumentów finansowych, warto byłoby się pokusić o przedstawienie wad i zalet każdej z tych form oraz o ich porównanie.

Czy akcje i obligacje są korzystne?

Jeśli chodzi o inwestowanie w obligacje korporacyjne i akcje, to obie formy przedstawiają się bardzo korzystnie, choć każdy z innych powodów, co dodatkowo zostało wyjaśnione na www.bestcapita.pl. W przypadku obligacji efekt jest niestety tylko materialny, a w przypadku akcji dochodzą do tego jeszcze wspomniane wcześniej prawa korporacyjne. W obu przypadkach możemy wiele zyskać, choć w inny sposób, z racji tego, że każde z nich działa na nieco innych zasadach.

Jakie jest ryzyko dla obligacji korporacyjnych, a jakie dla akcji?

Warto jednak wiedzieć, że obligacje posiadają stałe oprocentowania, a wysokość dywidendy za akcje jest uzależniony od zysku jaki zgodzi się przeznaczyć na ten cel walne zgromadzenie. Jeszcze jeden aspekt jest ważny: poziom ryzyka oraz wysokość oprocentowania – obligacje korporacyjne są relatywnie nisko zagrożone i przez to wysokość oprocentowania rzadko kiedy jest tak wysoka jak w przypadku akcji.

Z kolei akcje są obarczone większym ryzykiem, więc wybór jakiejkolwiek z tych form zależy od celu jaki chce osiągnąć inwestor i od jego cech osobowościowych i czy jest to bardziej typ hazardzisty, czy nie.

Jak wygląda pozyskiwanie kapitału?

Warto także się im przyjrzeć pod kątem pozyskiwania kapitału przez spółki. Zaletami obligacji jest to, że spółka jest związana z wierzycielem tylko na czas określony, występuje prawdopodobieństwo występowania efektu dźwigni finansowej oraz mamy do czynienia ze stałą liczbą współwłaścicieli spółki, którzy biorą udział w zyskach. Natomiast wady to przede wszystkim konieczność prawnego i majątkowo zabezpieczenia wierzycieli czy obciążenie finansowe niezależne od sytuacji ekonomicznej spółki (która w każdej sytuacji jest zobligowana do spłaty inwestora).

Głównymi zaletami akcji jest zwiększenie liczby osób, które podejmują ryzyko finansowe, korzystna struktura bilansu czy dostęp do kapitału na czas nieograniczony bez konieczności jego zwrotu jak w przypadku obligacji. Jednak akcje nie są też bez wad i do nich można zaliczyć przede wszystkim zwiększenie liczby współwłaścicieli, którzy biorą udział w zyskach oraz zwiększenie ilości współzarządzających (którzy dodatkowo wcale nie muszą znać się dokładnie na przedmiocie działalności spółki).

Ze względu na odmienny charakter tych dwóch form inwestycji, ciężko byłoby stwierdzić, która z nich jest bardziej korzystna. Zależy to głównie od celu jaki inwestor chce osiągnąć i czasu w którym ma się to stać.

1 KOMENTARZ

  1. Jakby zależało mi na dużym zysku, to zainwestowałabym w akcje. Na obligacjach nie da się aż tak dużo zarobić, ale jest mniejsze ryzyko strat. Najlepiej chyba inwestować w akcje i zabezpieczyć się obligacjami. Co o tym myślicie?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj