Jakie dokumenty potrzebne do becikowego?

1
1936
noworodek na rękach u taty

Jak przeciwdziałać niżowi demograficznemu? Zachęcając ludność do prokreacji! A co jest najlepszą zachętą? Oczywiście pieniądze! Idąc tym tokiem myślenia polski rząd 9.02.2006 roku wprowadził świadczenie, które zrewolucjonizowało podejście do polityki rodzinnej. Słynne becikowe przez lata ulegało wielu modyfikacjom. Jak wygląda w 2016 roku? Kto je otrzyma? Przeczytaj nasz artykuł!

Komu zostanie przyznane becikowe na nowych zasadach?

Świadczenie w wysokości 1000 zł, wypłacane co miesiąc, przysługuje osobom, którym nie należy się zasiłek macierzyński z tytułu posiadania umowy o pracę lub prowadzenia działalności gospodarczej. Przeznaczony jest on zatem dla wszystkich bezrobotnych, studentów oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenie lub umowy o dzieło.

Przez jaki czas można pobierać becikowe?

Okres w jakim wypłacana jest zapomoga rodzicielska zależy od liczby urodzonych dzieci. W przypadku jednego noworodka rodzice otrzymują becikowe przez 52 tygodnie. Jeśli na świat przyjdą bliźniaki okres ten wydłuża się do 65 tygodni. Rodzicom trojaczków świadczenie przyznawane będzie przez 67 tygodni, a czworaczków przez 69 tygodni. W przypadku urodzenia większej ilości dzieci przy jednym porodzie czas ten może wydłużyć się nawet do 71 tygodni.

Jak otrzymać nowe becikowe?

Świadczenie to przyznawane jest na wniosek osób zainteresowanych jego otrzymaniem. Formularz potrzebny do otrzymania pieniędzy dostępny jest w każdym Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Wniosek ten można pobrać również ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dokument ten jest bardzo prosty do wypełnienia, dlatego nikt nie powinien mieć problemów z prawidłowym jego uzupełnieniem. Wystarczy tylko podać podstawowe dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania i datę urodzenia dziecka. Do wniosku należy dodać również specjalne oświadczenie o niepobieraniu zasiłku rodzicielskiego, czy innego uposażenia z tytułu macierzyństwa. Dokumenty należy złożyć w ciągu trzech miesięcy od momentu urodzenia dziecka. Ci, którzy się spóźnią na wypłatę świadczenia będą musieli czekać do czasu akceptacji wniosku.

mama całująca swoje dziecko

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Liczba i rodzaj dokumentów jakie należy przedstawić zależy od tego kto składa wniosek o przyznanie świadczenia. W przypadku gdy jest to matka dziecka wystarczy kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz kopia aktu urodzenia dziecka.

Ojciec dziecka oprócz wymienionych wyżej dokumentów musi przedstawić również:

  • zaświadczenie o skróceniu czasu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki (może ona z niego zrezygnować dopiero po wykorzystaniu świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni),
  • akt zgonu matki,
  • pisemne oświadczenie potwierdzające fakt porzucenia dziecka przez matkę

Jeśli o becikowe ubiegają się opiekunowie faktyczni lub osoby, które przysposobiły dziecko muszą one przedstawić również dokument potwierdzający objęcie dziecka opieką lub jego przysposobienie oraz decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, jeśli takie miało miejsce.

Dla kogo becikowe na starych zasadach?

Przysługuje ono osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i opłacającym składki zdrowotne. Z uwagi na to, że uprawnieni są z tego tytułu do zasiłku macierzyńskiego, z becikowego mogą skorzystać tylko na starych warunkach. Mają więc zatem prawo jedynie do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, która wynosi 1000 złotych. W tym wypadku zostało wprowadzone również kryterium dochodowe. Osoby starające się o jednorazowe becikowe nie mogą uzyskiwać dochodów przekraczających kwotę 1922 złote netto miesięcznie na jednego członka rodziny.

mała dziewczynka

Jak ubiegać się o wypłatę becikowego na starych zasadach?

Jest to troszkę bardziej skomplikowane niż w przypadku nowego świadczenia. Oprócz standardowego formularza trzeba przedstawić również szereg dokumentów, które są niezbędne do pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Należy dołączyć również: oryginał lub kopię aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie matki pod stałą opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży oraz zaświadczenie o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny. Wniosek o wypłatę zapomogi należy złożyć nie później, niż w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka, objęcia go opieką prawną lub przysposobienia.

1 KOMENTARZ

  1. Moim zdaniem to nie jest trudne. Oczywiście, jeśli się przygotuje wszystkie dokumenty. Wtedy bardzo sprawnie to idzie. Nie ma co narzekać.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj