Kiedy sąd może pozbawić praw rodzicielskich?

1
2744
pozbawienie praw rodzicielskich przez sąd

Być może nieraz byłeś świadkiem złego traktowania dziecka przez jednego z rodziców. Czy wiesz, że w takiej sytuacji sąd może pozbawić lub ograniczyć prawa rodzicielskie z uwagi na rażące zaniedbania w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem?

Kiedy podjąć działania prawne?

Dobro dziecka jest najważniejsze w świetle prawa, a pozbawienie praw rodzicielskich to ostateczność, która niesie za sobą szereg niepożądanych emocji mogących wyrządzić nawet trwałe szkody w psychice dziecka. Dlatego to takie ważne aby wszelkie działania prawne były podejmowane przez doświadczonych adwokatów we Wrocławiu np. sps-lawyers.pl, bowiem w grę wchodzą przede wszystkim emocje i uczucia dziecka.

Co zanim prawa rodzicielskie zostaną odebrane?

Pozbawienie praw rodzicielskich to ostateczność w przypadku niewywiązywania się z obowiązków rodzica w stosunku do dziecka. Jest to jednak najbardziej radykalny rodzaj ingerencji w relacje rodzica z dzieckiem. Zastosowanie się do nakazu sądu wiąże się z całkowitą utratą władzy nad sprawowaniem opieki nad nieletnim.

Wcześniej, zanim sąd podejmie decyzję o pozbawieniu praw rodzicielskich, zostaną podjęte kroki mające na celu zastosowanie łagodniejszych środków. W przypadku, gdy nie przyniosą one pozytywnego rezultatu i zostaną uznane za niecelowe, decyzją sądu należy pozbawić rodzica lub rodziców praw do opieki nad dzieckiem. Nasuwa się więc pytanie – w jakich przypadkach sąd może całkowicie pozbawić osób praw rodzicielskich.

W razie rażących zaniedbań?

Aby sąd pozbawił rodzica lub rodziców praw do opieki nad dzieckiem muszą zaistnieć rażące zaniedbania. W świetle prawa przesłankami do pobawienia władzy rodzicielskiej jest:

  • nadużywanie władzy rodzicielskiej w postaci namawiania dziecka do czynów niezgodnych z prawem, takich jak np. nakłanianie do pijaństwa, prostytucji czy żebractwa,
  • nie wykonywanie władzy rodzicielskiej z powodu trwałej przeszkody np. z powodu długotrwałego pozbawienia wolności lub emigracji jednego lub obojga rodziców,
  • rażące zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich, takich jak uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego lub celowe zaniedbywanie dziecka.

Co się wiąże z odebranie praw rodzicielskich?

Efektem pozbawienia praw rodzicielskich jest utrata praw i obowiązków w stosunku do dziecka. Rodzic na podstawie decyzji sądu pozbawiony praw rodzicielskich nie uczestniczy w wychowaniu dziecka i nie może zarządzać jego majątkiem. Pozbawienie praw do dziecka nie zawsze jednak oznacza całkowite zerwanie kontaktów. O ile sąd nie uzna inaczej to rodzic lub rodzice mają możliwość utrzymywania relacji z dzieckiem.

W wyjątkowych okolicznościach sąd może zakazać widywania się z dzieckiem, jednak dzieje się tak tylko w przypadku, gdy te kontakty mogą zagrażać życiu lub zdrowiu dziecka. W takim przypadku nie zawsze może to oznaczać, że rodzic zostanie zwolniony z obowiązku alimentacyjnego. Taka powinność ciąży na nim bez względu na to czy posiada prawa do utrzymywania kontaktów z dzieckiem, czy nie.

1 KOMENTARZ

  1. A kto może zgłosić wniosek o pozbawienie praw rodzicielskich? wiadomo, że jedno z rodziców, ale kto jeszcze? Dziadkowie? Opieka społeczna? A samo dziecko? Gdzie się może zwrocić o pomoc?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj