Czy należy wpisywać alimenty w PIT?

1
3442

Kwestie opodatkowania nie zawsze są dla nas w pełni jasne. Bywa, że nie wiemy, co dokładnie wpisać w corocznym rozliczeniu, szczególnie że prawa w tym zakresie dosyć często ulegają zmianom. Nierzadko nie jesteśmy również pewni, czy należy zawrzeć w nim opłaty takie jak alimenty i zdaje się to czasami niemałym problemem. Jak wygląda zatem kwestia ich opodatkowania? Czy wszystkie alimenty są wolne od podatku, czy może istnieją takie, które trzeba jednak zawrzeć w rozliczeniu PIT?

Kiedy należy się zwolnienie z podatku?

Od 1 stycznia 2007 roku zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązuje w przypadku alimentów zasądzonych na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia oraz bez względu na wiek, tych, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Alimenty na rzecz innych osób zwolnione są z podatku tylko do 700zł miesięcznie.

Z punktu widzenia podatkowego alimenty stanowią przychód. Jeżeli są one niższe niż wymienione wyżej 700zł nie podlegają opodatkowaniu tylko wtedy, kiedy zasądzone są poprzez orzeczenie sądowe lub ugodę stron zawartą przed sądem.

W momencie gdy strona wpłaca kilka tur alimentów naraz, a osoba je otrzymująca wypłaca wszystkie te pieniądze razem, te skumulowane alimenty wciąż liczone są jako osobne miesięczne kwoty, od których nie przekraczając 700zł nie trzeba płacić podatku. Wolne od podatku są również świadczenia otrzymane w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów, które wypłacane są z funduszu alimentacyjnego.

Jakie alimenty wliczane są w PIT?

Osoba dorosła, która otrzymuje alimenty wyższe niż 700zł miesięcznie z wyrokiem orzeczenia sądu, ugodą sądową lub bez tego typu poświadczeń zobowiązana jest do uwzględniania ich w corocznym rozliczeniu PIT, doliczając je do pozostałych przychodów.

Do obliczenia całkowitej wysokości przychodu ważna jest pełna łączna kwota alimentów otrzymanych w danym roku podatkowym. Po jego zakończeniu należy zatem zliczyć kwotę fizycznie otrzymanych alimentów, zarówno zaległych jak i bieżących, a każda nadwyżka ponad 8400zł, czyli 12 miesięcy pomnożone przez 700zł, stanowi w takim przypadku przychód, który powinien być opodatkowany.

Co jeszcze należy wliczać do zeznania podatkowego?

Pamiętać należy o tym, że przychód ten nie jest opodatkowany w trakcie trwania roku podatkowego, dlatego też należy go wykazać i opodatkować, jako przychód z innych źródeł w zeznaniu podatkowym PIT. Warto również zaznaczyć, że alimenty opodatkowane są jedynie u osoby, która je otrzymuje, ponieważ to dla niej stanowią one dodatkowe źródło przychodu.

Do zeznania PIT wpisać należy również ewentualne odsetki wyegzekwowane przez komornika od strony zobowiązanej do płacenia alimentów za niestosowanie się do tego obowiązku. Jest to wprawdzie świadczenie uboczne, ale stanowi ono przychód wierzyciela, który podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Jak widać nie są to kwestie łatwe i klarowne, ale warto się z nimi zapoznać, jeżeli nie chcemy narażać się na kary, wynikające z nieprawidłowego wypełnienia corocznego zeznania podatkowego. Warto również zdawać sobie sprawę z tego, co przepisy wciąż ulegają zmianom, dobrze jest więc co roku się z nimi zapoznawać.

1 KOMENTARZ

  1. Moja mama musiała wpisywać alimenty do PITu. Ale co roku się przepisy zmieniają w tych kwesitach, więc chyba zawsze lepiej przed rozliczeniem to sprawdzić. Albo dopytać się w urzędzie skarbowym, choć czasami mam wrażenie, że te urzędniczki są jeszcze bardziej niekompetentne,

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj